logo Henk Kral

WWFT


Ons kantoor valt onder de ‘Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme’, evenals bijvoorbeeld banken en notarissen. De Wwft is enerzijds gericht op de vaststelling van de identiteit van de klant en anderzijds op een inschatting van het risico op witwassen en terrorismefinanciering, alsmede op het melden van ‘ongebruikelijke transacties’.


In het kader van de WWFT moeten we de identiteit van onze klanten en achterliggende personen vaststellen. Voor klanten van vlees en bloed volstaat het veelal als we de identiteit checken aan de hand van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). Wij maken daarvan graag een kopie voor ons dossier (toezending door de cliënt is normaliter niet voldoende). Voor rechtspersonen, zoals B.V.’s en stichtingen, kunnen we doorgaans uit de voeten met een kopie-uittreksel van de Kamer van Koophandel of een kopie van de oprichtingsakte. Daarnaast hebben we de gegevens nodig van bestuurders en aandeelhouders (met een belang van tenminste 25%). Speciale aandacht is er voor de ‘PEP’ (politically exposed persons), waarbij volgens internationale opvattingen een verhoogd risico op witwassen en terrorismefinanciering bestaat.

Wij zijn wettelijk verplicht een ongebruikelijke transactie te melden als een cliënt aan of via ons een kastransactie verricht van € 15.000 of meer. Maar ook als wij andere transacties constateren die leiden tot het vermoeden dat sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering moet dat door ons gemeld worden. Vermoedens van witwassen (en terrorismefinanciering) moeten door ons worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL).

U zult in de praktijk weinig last hebben van het bovenstaande. Buiten het feit dat we uw hulp nodig hebben bij de identificatieplicht, proberen we u er dan ook niet mee lastig te vallen!

Meer over de WWFT kunt u lezen in de folder Algemene leidraad WWft van de belastingdienst.